Mandag 18.mars avholder vi årsmøte i Riska speidergruppe. På årsmøtet kan gruppestyret og alle ledere, rovere og speidere som har fylt 12 år møte oppe og stemme på sakene på sakslisten.

Saksliste til årsmøte 2024

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av sakslisten

3. Valg av ordstyrer/møteleder

4. Valg av referent og to som skal signere protokollen

5. Årsmelding fra enhetene.

6. Gjennomgå og godkjenne regnskap for 2023

7. Gjennomgå og godkjenne årsmeldingen for 2023

8. Valg: Forslag fra valgkomite

9. Budsjett 2024

10. Fastsette medlemskontigent for 2024/2025
Medlemskontigenten er for tiden 805 kr, hvorav 150 kr tilfaller Riska Speidergruppe.

11. Eventuelt

Eventuelt saker må være sendt gruppeleder innen 10.03.2024