Vi skal blant annet skrive plakater og finne forkledning til småspeiderreglene og noen andre speiderlover.