Med den veksten som har vært i speidergruppen de siste årene har det etter hvert meldt seg et sterkt behov for mer administrasjon og felles retningslinjer. Det er derfor dette året blitt etablert en mye mer aktiv Gruppeledelse som har arbeidet for å avlaste lederne i enhetene og gitt nødvendige retningslinjer for den generelle driften av speidergruppen etter hvert som behovet har meldt seg. Målet er å få samlet disse og nye retningslinjer i et felles dokument som alle ledere i gruppen skal være kjent med før de inntrer som leder. Gruppeledelsen har hatt møte en gang i måneden og har sørget for å kalle inn til Gruppeting 6 ganger i løpet av året.

Arbeidet med å finne eget speiderlokale ble delvis stoppet i begynnelsen av året da en av de få gjenværende medlemmene i arbeidsgruppen måtte gi seg. Det er jobbet med å få tak i nye ildsjeler til dette prosjektet samtidig som vi har vært i kontakt med Sandnes kommune om eksisterende avtale i Breivik og alternative løsninger.

Kort oppsummert; Speiderne har hatt et svært aktivt program med mange turer og målrettede speidermøter hvor mottoet for å lære har vært: "Learning by dooing". Speiderne har hatt et godt år, det er dem som er kjernen i organisasjonen vår og derfor har hele speidergruppen hatt et godt år.

Speiderhilsen


Geir Helge Tjøstolvsen-Schmidt
Gruppeleder Riska Speidergruppe 2005


Last ned hele årsmeldingen for gruppen og enhetene