På høstparten 2014 fikk vi øremerket kr 40.000 til innkjøp av kanoer ifra SR-bank Stiftelsen.

Kanoene er nå bestilt og på vei til oss. Første gang de blir benyttet blir nok på turen til Lutsi i begynnelsen av September.