Vi får mange nye speidere i troppen, både fra småspeideren og nye som vil begynne. Dette betyr at vi må gjøre forandringer i patruljene våre. Det er ikke lett å lage gode patruljer som alle er fornøyde med, og vi trenger derfor hjelp fra alle dere speidere.

Vi ønsker at alle fyller ut 3 andre speidere som de ønsker å komme på patrulje med. Alle skal få minst ett ønske oppfylt.  Fyll også ut om du kunne tenke deg å være patruljefører eller assistent, eller om du ikke har lyst til å ha disse rollene. Er det noe annet du vil gi oss beskjed om, så bruk det siste feltet til å skrive en melding til oss.

Patruljevalg

Patruljefører og assistent