Vi har for tiden et stort behov for ledere i de to yngste gruppene våre, bever og småspeider. Vi har behov både for deg som har lyst til å ta ansvar for å lede møter og planlegge kjekke aktiviteter, og deg som kan hjelpe til på et møte innimellom. 

På småspeider og i bever har vi fokus på lek og på det å bli glad i å være ute i naturen. Det trengs ingen forkunskaper for å være en god leder, og vi jobber alltid flere sammen for å lage gode møter for speiderne våre. 

Å være speiderleder er kjekt!

Her kan du lese mer om hva det innebærer å være speiderleder i Riska speidergruppe