Merk at det er ikke alle aktivitetene som gjelder alle enhetene, noen er bare for troppen og ikke for småspeidere.