Aktiviteter

Mai 2022
Bever -lek og spill
17:45 -  19:00
Maudland skole
Juni 2022
Riskadagene 2022 (Bever, Småspeider, Tropp)
(4 jun) 10:00 -  (5 jun) 16:00
Ved kaien