Førerpatruljen består av alle patruljeførere og assistenter i patruljene i tropp.

Førerpatruljen møtes vanligvis første mandag hver måned.