side1

bilde2

ilde3

side4

side5

side6

side7

Velkommen til en veldig kjekk leir med spennende aktiviteter og mange nye speidere. 

Praktisk informasjon

Info kommer etter hvert...

Oppmøte og reise

Info kommer etter hvert...

Mobiltelefon?

Det er lov å ha med mobiltelefon. På eget ansvar. Vi ledere kan ikke passe på mobiler eller ta ansvar for at de er oppladet. Men sjekk leir-reglene, vi tillater ikke mye bruk av mobil.

Mobiler vil bli samlet inn og delt ut til visse tider av døgnet. Her gjøres det ikke unntak.

NB! Erfaringsmessig anbefaler vi dere foreldre å ha lite kontakt med speiderne i løpet av uka, da dette erfaringsmessig øker hjemlengselen. Speiderne må være innstilt på at mobilen først og fremst skal ligge i lomma eller i teltet. Under en leir er vi helt avhengige av at speideren kommer til oss ledere hvis det er noe de lurer på, eller det er noen utfordringer som må løses. Dette er det greit at foreldre har i bakhodet hvis speiderne skulle ringe om noe, da skal dere be dem gå til en leder og snakke om det.

Det blir begrenset anledning til lading underveis, så man bør ha med powerbanker for å lade selv.

Overnatting, mat og smittevern

Vi forholder oss til gjeldende smittevernregler, og vil oppdatere informasjon når leiren nærmer seg. Leiren er planlagt slik at den kan gjennomføres, selv med dagens regler.

Patruljeinndeling

...vil bli gjort i forkant av leiren, når påmeldingen er klar.

Ledere

De lederne som er med fra Riska er:

 • Arve Skjørestad, gruppeleder, 91 35 82 97
 • Arne Ofstad, enhetsleder tropp, 913 60 795
 • ?

Pakkeliste

(kryss av etter hvert som du legger i sekken):

 • info kommer etter hvert...
 •  

Hvis du har og vil:

 • info kommer etter hvert...
 •  

Om pakking og utstyr

Oppdatert info kommer...

Leirregler for speidere i Riska

Alle som deltar på leiren skal gjøre seg kjent med leirreglene og ved å delta på leiren aksepterer man at reglene skal følges:

Vi forventer at speiderne er innstilte på å delta og å bidra til oppgaver og aktiviteter, og at de hører på de beskjeder som blir gitt. Vi forbeholder oss retten til å sende hjem speidere som ikke klarer å etterkomme dette etter advarsel, og hjemsendelse skjer på foreldres regning. Dette har blitt informert om tidligere, men vi ser gjerne at foreldre tar en liten prat med speideren sin før vi drar.

Reglene er som følger:

 • Jeg er kjent med speiderloven og skal leve etter den på leiren.

 • Jeg lover at jeg skal bidra til at alle har det kjekt på leiren.

 • Ved unødvendig uro, ved mobbing eller sjikane av andre vil jeg risikere hjemsendelse

 • Jeg er kjent med at all bading og vassing bare skal skje med en ansvarlig voksen tilstede på grunn av sikkerheten og fare for drukningsulykker.

 • Jeg skal delta i planlegging, gjennomføring og opprydning av alle felles aktiviteter i leirområdet.

 • Hvis jeg ønsker å gjøre ting/aktiviteter utenom det oppsatte programmet skal dette avklares med en leder først. Dette gjelder både innenfor og utenfor leirområdet.

 • Mat:

  • Jeg spiser ikke snop rett før et måltid

  • Jeg drikker ikke noen form for energidrikk(f.eks battery, red bull) eller liknende på leiren.

  • Jeg sitter ved bordet til alle er ferdig med å spise

  • Jeg skal delta i planlegging, koking og rydding av alle måltider.

 • Orden:

  • Jeg skal holde orden i alle mine personlige eiendeler i og rundt teltet.

  • Sammen med de andre i patruljen sørger jeg for at det er orden i patruljekassen.

 • Jeg tar med meg utstyr på eget ansvar. Jeg kan ikke ta med pc, ipad eller elektroniske spill

 • Mobiltelefon

  • Jeg kan ta med mobiltelefon på eget ansvar.

  • Mobilen skal ligge i teltet og kun bli brukt til nødvendige aktiviteter. Jeg har ikke lov å ligge i teltet og spille på telefonen.

  • Leiren vil ikke ha mye muligheter for lading/strøm.

  • Dersom jeg bruker mobilen for mye eller upassende kan den bli inndratt av lederne.

  • Jeg har ikke lov å legge ut bilder av andre på sosiale medier.

 

Foreløpig (uforpliktende) påmelding sommerleir 2021