Vår JID-kode: 5NO45V

Jid-koden skal du dele med andre speidere, og få deres Jid-kode.

Chat

https://webchat.scoutlink.net/

Kanal-liste: https://www.scoutlink.net/irc/channels/

For å joine/skifte kanal, skriv: "/join #kanalnavn"