På formiddag lørdag og mandag må alle delta på aktiviteter. Velg en aktivitet som førstevalg og en annen som andrevalg.

På ettermiddag lørdag og mandag er det valgfritt om du vil delta på aktivitet eller om du bare vil gjøre noe på egenhånd.

NB! Vi anbefaler alle å velge forskjellige aktiviteter de ulike dagene da hver aktivitet kun er ment å gjennomføres en gang per speider. Man trenger ikke to cowboyhatter! 

Velg aktiviteter

Lørdag

Lørdag før lunch - førstevalg        
Lørdag før lunch - andrevalg        

 

 

Lørdag etter lunch - førstevalg          
Lørdag etter lunch - andrevalg          

 

Mandag

Mandag før lunch - førstevalg        
Mandag før lunch - andrevalg        

 

 

Mandag etter lunch (valgfritt)          
Mandag etter lunch - andrevalg