Obligatorisk dugnad

Som de fleste organisasjoner er vi helt avhengig av dugnadsinnsats for å få speidergruppa vår til å gå rundt. Uten dugnadinnsats stopper vi opp.

For å få en jevnere og mer rettferdig dugnadsinnsats fra alle gruppas medlemmer, bestemte gruppetinget i vår at det fra og med høsten 2020 blir obligatorisk dugnad. Det vil si at hver familie som har barn i speideren må bidra med 4 timer dugnad i løpet av speideråret (innen neste sommer). Fra barn nr 2 og utover må du bidra med 1 time ekstra per barn. For hver utestående dugnadstime per 01.06.2021 blir man fakturert 200 kr per dugnadstime.  Familier hvor voksne er med som registrerte,aktive ledere og/eller i gruppestyret gjør sin dugnadsinnsats gjennom disse vervene.Merk: Det er hver enkelt familie sitt ansvar å ha utført nok dugnadstimer innen 01.06.2021.

Vi skulle ønske vi slapp å være så “strenge”, men erfaringene fra de siste årene viser at vi har ikke noe valg. Så da oppfordrer vi alle til å komme i gang med å gjøre sin dugnadsinnsats så raskt som mulig! 

Mange av oppgavene kan gjøres når som helst, så her dugnaden utføres når det passer. De som er raske får velge oppgave, etterhvert fordeler vi resten av oppgavene på de som ikke har valgt selv.

Dugnadsoppgaver

De dugnadsoppgavene som må gjøres i gruppa nå er følgende:

(denne lista oppdateres fortløpende)

 1. Male speiderhuset (Hauatun) utvendig - dette haster og må tas nå i høst. Her trengs en del folk.  Vi har maling og alt klart.
   
 2. Rydde stien fra speiderhuset til sykkelstien for vegetasjon og busker. (opptatt)
   
 3. Kjøre kassert tilhenger på søppelet
   
 4. Bidra med å impregnere 7 lavvoer (dato må avtales)
   
 5. Service/sjekk/reparere oppvaskmaskin og vask på kjøkkenet på Hauatun
   
 6. Rydde og vaske ut kjøkkenet på Hauatun
   
 7. Rydde inne og uteområde ved gammen nedenfor Hauatun

Bruk skjemaet nedenfor for å melde deg på de ulike oppgavene, eller ta kontakt med gruppeleder Arve Skjørestad på gruppeleder@riskaspeider.no eller 91358297 FØR du utfører en oppgave, slik at vi får koordinert og registrert riktig antall dugnadstimer.

 

Påmelding til dugnad