Obligatorisk dugnad

Som de fleste organisasjoner er vi helt avhengig av dugnadsinnsats for å få speidergruppa vår til å gå rundt. Uten dugnadinnsats stopper vi opp.

For å få en jevnere og mer rettferdig dugnadsinnsats fra alle gruppas medlemmer, bestemte gruppetinget i vår at det fra og med høsten 2020 blir obligatorisk dugnad. Det vil si at hver familie som har barn i speideren må bidra med 4 timer dugnad i løpet av speideråret (innen neste sommer). Fra barn nr 2 og utover må du bidra med 1 time ekstra per barn. For hver utestående dugnadstime per 01.06.2021 blir man fakturert 200 kr per dugnadstime.  Familier hvor voksne er med som registrerte,aktive ledere og/eller i gruppestyret gjør sin dugnadsinnsats gjennom disse vervene.Merk: Det er hver enkelt familie sitt ansvar å ha utført nok dugnadstimer innen 01.06.2021.

Vi skulle ønske vi slapp å være så “strenge”, men erfaringene fra de siste årene viser at vi har ikke noe valg. Så da oppfordrer vi alle til å komme i gang med å gjøre sin dugnadsinnsats så raskt som mulig! 

Vår 2021: Maling av Hauatun

I vår er det maling av Hauatun som er vår primære dugnadaktivitet. Dette skjer flere ukedager i mai - se datoer i påmeldingsskjemaet nedenfor.

Bruk skjemaet nedenfor for å melde deg på de ulike dagene.

Hvis du ønsker å bidra på andre dager/tidspunkter så kan dette være mulig - skriv det i så fall i kommentarfeltet.

 

Påmelding til dugnad

Datoer du kan være med