Kjør mot Sandnes, sving inn mot Skjørestad/Li, ta til høyre etter første gårdstun (du skal kjøre forbi og inn til høyre etter løa), kjør så "rundt løa" mens du holder høyre. Når du er kommet til nedsiden av løa holder du venstre ned bakken, så ser du Hauatun.